چاه ارت یکی از مهمترین مواردی می باشد که برای حفظ ایمنی مکانی از آن استفاده می شود.سیستم ارتینگ و چاه ارت ,سیستم هایی حفاظتی می باشند که برای

جلوگیری از خطرات احتمالی و پیشگیری از حوادث ناگوار ناشی از صاعقه ایجاد می شود.برای تست چگونگی اجرای چاه ارت و اطمینان از سلامت عملکرد چاه ارت بایستی تست چاه ارت انجام شود.تست چاه ارت به چندین روش انجام می شود,در این مقاله درباره تست چاه ارت با روشهای مختلف توضیحاتی ارائه شده است.برای تست چاه ارت نیاز به لوازم و تجهیزاتی می باشد که در اجرای دقیق تر تست چاه ارت استفاده می شود.

تست چاه ارت با استفاده از یک عدد ترانسفورماتور ایزوله ، یک عدد ولتمتر و یک عدد آمپرمتر

در این روش تست چاه ارت سوندها در زمین قرارداده می شود, سپس آمپر متر را با ثانویه ترانس سری نمایید و یک سر آزاد ترانس را به سیم چاه ارت متصل نموده ویک سر آمپر متر را به سوند آخر وصل نمایید. یک سر ولتمتر را به سیم چاه ارت و سر دیگرآن را به سوند اول وصل نمایید سپس اولیه ترانس ایزوله را به برق ۲۲۰ ولت وصل نمایید و مقدار ولت به دست آمده را بر مقدار عدد آمپر متر تقسیم نمایید . مقدار به دست آمده,مقاومت چاه ارت می باشد.

تست چاه ارت با ارت تستر یا مگر

در این روش به این صورت می باشد که ۳ تا میله دارد , یکی از میله ها به سیم مسی که بالا آوردیم وصل میکنیم و ۲تای دیگر را در فواصل ۱۰ و۲۰ متری بعد از چاه ارت میکوبیم و بعد مقاومت زمین را میگیریم . اما اگر ارت تستر نداشتید می توانید با یک فیوز مینیاتوری ۱۰ آمپر چاه ارت را تست کنید به این صورت که یک سر فیوز را به برق وصل میکنید و بعد فیوز را وصل کرده و یک سیم هم به چاه ارت وصل کرده ودر یک لحضه به فیوز میزنید اگر فیوز قطع شد چاه ارت مقاومت استاندارد دارد.