ارتینگ:

ارت در حقیقت وصل کردن هر گونه جریان الکتریکی به زمین است که این عملکرد بیشتر برای جلوگیری از برق گرفتگی و حفظ ایمنی انسان صورت می گیرد. به عبارتی دیگر با وصل کردن تمام دستگاه های برقی صنعتی ، مخابراتی و خانگی از طریق سیم اتصال به چاه ارت، موفق به ایجاد سیستم ارتینگ شده ایم.

هدف از اجرای سیستم ارتینگ جلوگیری از نشتی جریان الکتریکی و مدارات الکتریکی و جلوگیری از سوانحی مانند برق گرفتگی است که موضوع مهمی در الکترونیک به شمار می آید.

با اجرای سیستم های ارتینگ ریسک مواجه با خطرات ناشی از برخورد صاعقه و همچنین اتصال کوتاه در مدار بسیار کاهش می یابد .
انتخاب یک سیستم صاعقه گیر و ارتینگ مناسب می تواند موجب صرفه جویی بیشتر و کارایی بالاتر شود. سیستم های محافظت در برابر صاعقه متعددی وجود دارد که هر کدام متفاوت عمل می کند . درک نحوه کار آنها برای تعیین اینکه کدامیک نیاز های اساسی را به درستی برطرف می کند کمک خواهد کرد .

یک سیستم صاعقه گیر از سه بخش اساسی تشکیل شده است :

  • سیستم دریافت صاعقه
  • سیستم انتقال جریان صاعقه
  • سیستم زمین
در سیستم دریافت صاعقه از دو نوع کلی صاعقه گیر استفاده می شود .
۱-میله برقگیر(pacive)
۲- صاعقه گیر الکترونیکی (active)

نکته حائز اهمیت در انتقال جریان صاعقه ایزوله بودن مسیر هادی تا سیستم زمین است .
در سیستم زمین از دو روش کلی استفاده می شود:
۱-سیستم عمقی
۲-سیستم سطحی

سیستم زمین عمقی : در این روش که یک روش معمول می باشد از چاه برای ارت استفاده می شود.کیفیت این روش بستگی زیادی به جنس خاک محل اجرا دارد. پس از حفر چاه به عمق مناسب یک صفحه مسی بصورت عمودی داخل چاه قرار گرفته و اطراف آن را به وسیله مخلوط دوغاب مواد کاهنده مقاومت ( بنتونیت) پر می کنند. صفحه مسی کار گذاشته شده توسط سیم مسی به سطح چاه آمده و به سیستم انتقال جریان صاعقه متصل می شود .

سیستم سطحی : بیشتر در مناطقی که امکان حفاری عمیق وجود ندارد استفاده می شود. عمق اجرا در این روش حدود ۸۰ سانتیمتر است .
این روش در مکان هایی که ارتفاع از سطح دریا کم باشد و همچنین پستی و بلندی محوطه سایت کم بوده و فاصله بین دکل و سایت زیاد باشد مناسب تر خواهد بود .

برای اجرای هر کدام از دو روش فوق و رسیدن به بهترین نتیجه علاوه بر دانش ، تخصص و تجربه تیم اجرا کننده نیاز به مواد اولیه استاندارد می باشد.

این مواد شامل میله راد ، صفحه مسی ،سیم مسی ، مواد کاهنده، سرج ارستر،جوش کدولت و … می باشد.

برج برتر ارائه دهنده تمامی تجهیزات چاه ارت می باشد که کلیه لوازم استانداردهای لازم را دارا هستند.

همچنین تیم متخصص اجرای سیستم ارت برج برتر آماده اجرا ، تست و بازدید و نگهداری سیستم ارت شما می باشد.

جهت اطلاع از قیمت ها با کارشناسان برج برتر تماس بگیرید.